Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση ξέρει να σώσει μιά ζωή...

Εκπαίδευση Φρουρών

Ο κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία μας υποβάλλεται σε ένα αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 6 εβδομάδων. Μετά από εξετάσεις και εφόσον κριθεί ικανός αρχίζει την καριέρα του ώς φύλακας.

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης υπάρχει συστηματικό πλάνο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου φυσικής κατάστασης του προσωπικού σε μηνιαία βάση.

Επίσης υπάρχουν μηνιαία σεμινάρια για πυρόσβεση, πρώτες βοήθειες αλλά και διαχείρισης εκτάκτων συνθηκών.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση δίνει στούς φρουρούς τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να βρίσκονται πάντα σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα για να εκτελούν το έργο που τους έχει ανατεθεί με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Εκπαίδευση Αξιωματικών – Eποπτών Aσφαλείας.

Τα στελέχη μας είναι άνθρωποι με πανεπιστημιακούς τίτλους αλλά  και μεταπτυχιακά. Εκπαιδεύουν τους φύλακες αφού πρώτα περάσουν οι ίδιοι από ειδική εκπαίδευση, στο εξωτερικό, σε θέματα ασφαλείας αλλά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και κρίσεων.

Τηρούν και εφαρμόζουν τον κανονισμό λειτουργίας αλλά και  τον εμπλουτίζουν με νέες καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές. Η εκπαίδευση των στελεχών μας στις νέες τεχνολογίες γίνεται σε 6 μηνιαία βάση με την συμμετοχή τους σε πολυήμερα σεμινάρια στο εξωτερικό.